Dinsdag 18 juni van 16-18u in Casa Casla, Weerwaterplein 3, 1324 EE Almere.


Voor inwoners, professionals in de wijk (zorgaanbieders, wijkteam, opbouwwerkers,
woningcorporaties enz. ) leden ASD en BO+, ambtenaren.


Aanleiding
Almere kent vele culturen, die verspreid door de wijken met elkaar leven en/of samenleven. De
diversiteit in sociale, culturele en demografische zin maakt het samenleven in onze buurten en
wijken soms ingewikkeld. De sociale voorzieningen en welzijnsorganisaties zijn er voor iedereen.
Maar zijn ze ook voor iedereen toegankelijk, bij iedereen bekend, maakt iedereen er gebruik van?
De Adviesraad Sociaal Domein en het Breed Overleg Plus willen meer hierover weten van Almeerse
inwoners met diverse culturele achtergronden. Hoe makkelijk of moeilijk is het om de weg te vinden
in allerlei regels, hoe organiseer je je met elkaar, hoe laat je horen wat je nodig hebt en wat je kunt
inbrengen? Praat u met ons mee?


Programma
15.30u Inloop met koffie/thee
16.00u Welkom en toelichting door de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein
16.05u Ervaringen uit de praktijk: rondetafelgesprek met Arzu Karadeniz, opbouwwerker in Almere
Haven, Nancy Rijssel van stinchting Yalc, en wijkbewoners.
Wat zijn hun ervaringen met activiteiten met diverse culturele groepen? Wat werkt goed,
wat levert het op, wat gaat nog moeilijk? Wat zijn knelpunten in het gebruik van
voorzieningen? Hoe kunnen inwoners zich organiseren, elkaar ondersteunen en zich laten
horen?
16.35u Teunis Ruiten van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland:
Stereotypen, vooroordelen, en discriminatie; wat betekent het nou eigenlijk allemaal en op
welke manier heeft het met elkaar te maken? Hoe ga je om met onbewuste vooroordelen?
Wat kun je doen om stereotypen te verminderen? Uitleg en verschillende aanpakken om in
de praktijk te brengen.
17.00u In kleine groepen praten we hierover na: wat zijn je eigen ervaringen, wat kunnen wij van
elkaar leren, wat hebben wij nodig om tot sociaal sterke wijken te komen: welke boodschap
geef je mee aan gemeente, Adviesraad Sociaal Domein en het Breed overleg Plus?
17.45u Inventarisatie, wat doen deze organisaties hiermee, wat kunt u als deelnemer hiermee?
18.00u We sluiten af met een drankje en een hapje.


Wij nodigen u van harte uit om aan deze themamiddag deel te nemen en uw ervaringen te delen.
U kunt u hiervoor aanmelden bij Ondersteuning_ASD@almere.nl voor 14 juni.
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Door De Redactie

Het mooie van deze krant is dat hij niet alleen gemaakt is voor Stedenwijkers, maar ook door Stedenwijkers. Alle redactieleden wisselen elkaar af met het schrijven van het voorwoord. Kim draagt haar steentje bij als eindredacteur en op het gebied van natuur in de wijk. Hanna zorgt voor de website en deelt haar lekkerste recepten. Patrick is als coach geïnteresseerd in mensen en schrijft daar over. Ook schrijft hij als wijkveteraan over onze wijk.