De Schakelteams moeten blijven!

Gemeente toont nu zelf verward gedrag.

In Haven en Stedenwijk helpen kleine Schakelteams (3 personen, ieder 8 uur per week) sinds 2019 mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ze zijn van onderop ontstaan, vanuit de behoefte van de mensen om wie het gaat. De teams werken zonder drempel, zonder indicatie, zonder dossiers, zonder kantoortijden en mét ervaringsdeskundigheid. Soms is een luisterend oor genoeg, soms gaan we mee naar een afspraak. Soms zoeken we een maatje of we zorgen dat lotgenoten elkaar leren kennen, door bijvoorbeeld regelmatig wandelingen en online huiskamers te organiseren.

En aantal kwetsbaren dat ons vindt groeide ondanks corona gestaag. Vorig jaar konden we al 146 mensen ‘schakelen’. De samenwerking met huisartsenpraktijken, wijkteams, zorgaanbieders, woningcorporaties en andere partners loopt steeds beter en naar ieders tevredenheid. Ook uit andere wijken komen almaar meer vragen.

Foto’s Schakelteam Almere

Onrust

Het onderzoek dat de gemeente vorig jaar liet uitvoeren was dan ook positief. De conclusie was dat de Schakelteams kunnen worden voortgezet en zelfs uitgebreid naar sommige andere wijken. Het nieuws dat de gemeente nu toch onderzoekt of de teams ontmanteld kunnen worden, sloeg dan ook in als een bom.

We willen niet dat er met het opgebouwde vertrouwen van de groeiende groep kwetsbaren waarmee wij werken onzorgvuldig wordt omgaan. Daarmee breng je ze in nog grotere problemen en lopen de kosten voor de samenleving onnodig op. Zeker afgezet tegen de lage kosten voor de kleine Schakelteams, die opereren zonder vaste huisvesting en onnodige overhead.

Maar vooral bij de ‘geschakelden’ die het bericht horen, leidt dat tot onrust. ‘De gemeente toont nu zelf verward gedrag’, was één van de opmerkingen. Ze willen dat de teams blijven en dat andere mensen – in andere wijken – ook geholpen kunnen worden. Ze willen nu over manieren nadenken om de gemeente op andere gedachten te brengen. De slogan is er al:

De Schakelteams moeten blijven!

De schakelaars

Foto’s: Schakelteam Almere

Over de auteur

+ berichten

Het mooie van deze krant is dat hij niet alleen gemaakt is voor Stedenwijkers, maar ook door Stedenwijkers. Zo zorgt Petra voor de interviews met lieve, mooie, bijzondere stedenwijkers. Hanna zorgt voor de website en draagt af en toe een stukje bij. WijkwerkerBertyne, laat professionals uit de wijk aan het woord, en houd u op de hoogte van alle activiteiten. De meeste foto’s die u bij de artikelen ziet, zijn gemaakt door Meinke. Ook deelt Meinke haar lekkerste recepten. Kim draagt haar steentje bij op het gebied van natuur in de wijk. De stukken worden geredigeerd door Jane. Ook Jane draagt daarnaast artikelen bij. Patrick is als coach geïnteresseerd in mensen en schrijft daar over. Lynn is onze nieuwste aanwinst en draagt bij als boekenschrijver en -recensent.