Maatschappelijk Werker Wijkteam Stedenwijk Iris Koenders aan het woord

Vanuit de Schoor, werk ik als Maatschappelijk Werker in het Wijkteam.

Het Maatschappelijk Werk helpt mensen bij verschillende hulpvragen. Samen kijken we wat er nodig is om het probleem op te lossen wanneer dit zelf niet meer lukt of als iemand niet weet waar hij of zij moet beginnen. Je kunt bij het Maatschappelijk Werk terecht met veel verschillende vragen/problemen bijvoorbeeld als het gaat over:

  • financiën of administratie
  • relaties
  • echtscheiding
  • opvoeding
  • rouw of verlies
  • werk
  • huiselijk geweld
  • huisvesting

De Schoor organiseert in Almere onder andere het sociaal cultureel werk, het maatschappelijk werk, de voor- en vroegschoolse activiteiten, kinderen- en jongerenwerk en brengt heel Almere in beweging. Ook  zetten we ons in bij de ondersteuning van schuldstabilisatie van bewoners. Dit alles om de leefbaarheid van de stad te vergroten onder het motto: Meedoen in Almere!

Over de auteur

Iris Koenders
Maatschappelijk Werker bij De Schoor | Website | + berichten