Opstapje

Opstapje is voor kinderen van 2 tot 4 jaar en hun ouders en is vooral voor kinderen met een (dreigende) taalachterstand bijzonder geschikt. De start op de basisschool verloopt zo makkelijker.

Opstapje is een tweejarig gezinsgericht stimuleringsprogramma voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Door een groot aantal activiteiten, waarin een reeks boekjes en speelgoed centraal staat, oriënteren kinderen zich spelenderwijs op taal en spelen. Ook werken we aan de interactie tussen ouder en kind.

Vooral voor kinderen waar de taal nog niet zo goed op gang komt, is dit programma zeer geschikt.

Deelnemende gezinnen worden eens per 14 dagen door een pedagogisch medewerker bezocht. Dit bezoek duurt gemiddeld een half uur.

Tijdens het bezoek staat spelen en leren centraal. Via de materialen van Opstapje gaat de pedagogisch medewerker samen met het kind en de ouder aan de slag.

Daarnaast is er regelmatig een groepsbijeenkomst waar onderwerpen over de opvoeding en ontwikkeling besproken worden.
Naast deelname aan opstapje, kunnen de kinderen gebruik maken van een voorschool met VVE of Mini Samenspel.

Opstapje is er voor peuters én hun ouders! Deelnemende peuters ontwikkelen een actievere leerhouding. Daarnaast bevordert Opstapje de cognitieve-, sociaal-emotionele en taalontwikkeling. Ouders ontwikkelen een betere ouder-kind interactie en zijn zich meer bewust van het belang van de voorschool. Via de groepsbijeenkomsten krijgen zij meer informatie over opvoeding en ontwikkelingsfasen.

Bij Opstapje werken een aantal pedagogisch medewerkers die de taal van onze deelnemers beheersen, maar ook de Nederlandse taal.
Medewerkers fungeren als belangrijke intermediairs, ook om de verschillende culturen te begrijpen. Veel ouders doen hard hun best om hier in Nederland een plekje te vinden! Nadat ze met Opstapje hebben meegedaan zijn ze meer betrokken bij het onderwijs van hun kind en kunnen zij doorstromen naar VVE thuis op een van de peuterspeelzalen of basisscholen.
Ook zien veel moeders het als een opstap naar contact, Nederlandse les en andere studies.

Voor meer informatie over ons programma kunt u terecht bij de pedagogisch medewerkers.

Bereikbaar op telefoonnummer 036 5278500 of via
email vva@deschoor.nl  

Inschrijven kan via de volgende link; www.deschoor.nl/inschrijvenvva

Deelname is 10,- per schooljaar

Over de auteur

+ berichten

Het mooie van deze krant is dat hij niet alleen gemaakt is voor Stedenwijkers, maar ook door Stedenwijkers. Zo zorgt Petra voor de interviews met lieve, mooie, bijzondere stedenwijkers. Hanna zorgt voor de website en draagt af en toe een stukje bij. WijkwerkerBertyne, laat professionals uit de wijk aan het woord, en houd u op de hoogte van alle activiteiten. De meeste foto’s die u bij de artikelen ziet, zijn gemaakt door Meinke. Ook deelt Meinke haar lekkerste recepten. Kim draagt haar steentje bij op het gebied van natuur in de wijk. De stukken worden geredigeerd door Jane. Ook Jane draagt daarnaast artikelen bij. Patrick is als coach geïnteresseerd in mensen en schrijft daar over. Lynn is onze nieuwste aanwinst en draagt bij als boekenschrijver en -recensent.