Het Danspaleis heeft in samenwerking met de VMCA (Vrijwilligers en Mantelzorgcentrale Almere) en de Schoor een geslaagde dansmiddag georganiseerd. Op woensdag 20 september in Buurtcentrum de Cartoon in Almere Buiten gingen voor zestig ouderen de voetjes van de vloer. Met dit ‘tankstation van levensvreugde’ wordt eenzaamheid onder ouderen aangepakt.

De missie van het Danspaleis is om alle ouderen in Nederland vitaal en inclusief te houden. Met muziek als benzine, laden ouderen zich op. Het is een ontmoetingsplaats die aanmoedigt om actief te zijn en legt het fundament voor een netwerk van mensen en vrienden die elkaar de helpende hand toesteken. Vaak na vele jaren, staan ouderen weer eens op de dansvloer. Daarnaast leggen zij contact met leeftijdsgenoten en het personeel van zorgorganisaties en verdiepen zij hun relatie met familieleden en buurtbewoners.

Foto is aangeleverd.

Met muziek als benzine, laden ouderen zich op. Het is een ontmoetingsplaats die aanmoedigt om actief te zijn en legt het fundament voor een netwerk van mensen en vrienden die elkaar de helpende hand toesteken. Vaak na vele jaren, staan ouderen weer eens op de dansvloer. Daarnaast leggen zij contact met leeftijdsgenoten en het personeel van zorgorganisaties en verdiepen zij hun relatie met familieleden en buurtbewoners.

De VMCA is betrokken bij de organisatie van het Danspaleis vanwege een gezamenlijk doel: aandacht voor ouderen. Veel ouderen zijn mantelzorger voor hun partner, wat veel impact kan hebben op de manier van leven. Het is belangrijk dat je als mantelzorger zelf gezond blijft en ook dingen voor jezelf kunt blijven doen. De VMCA is aangesloten om deze mantelzorgers te betrekken, zodat ze ontzorgen en even iets anders aan hun hoofd hebben.

Door De Redactie

Het mooie van deze krant is dat hij niet alleen gemaakt is voor Stedenwijkers, maar ook door Stedenwijkers. Zo zorgt Petra voor de interviews met lieve, mooie, bijzondere stedenwijkers. Hanna zorgt voor de website en draagt af en toe een stukje bij. WijkwerkerBertyne, laat professionals uit de wijk aan het woord, en houd u op de hoogte van alle activiteiten. De meeste foto’s die u bij de artikelen ziet, zijn gemaakt door Meinke. Ook deelt Meinke haar lekkerste recepten. Kim draagt haar steentje bij op het gebied van natuur in de wijk. De stukken worden geredigeerd door Jane. Ook Jane draagt daarnaast artikelen bij. Patrick is als coach geïnteresseerd in mensen en schrijft daar over. Lynn is onze nieuwste aanwinst en draagt bij als boekenschrijver en -recensent.