Rondkomen met je inkomen of hulp om uit je schulden te komen – welke potjes zijn er?

Een laag inkomen, niet uitkomen met je inkomsten, structureel geld tekort komen. Door allerlei omstandigheden kun je in financiële problemen komen. Hieronder verwijzen we naar budgetten die in Almere aangevraagd kunnen worden. Daarnaast zijn er ook ondersteunende projecten. Ook daar verwijzen we naar. Via de links kom je bij veel extra informatie. Gemeente Almere heeft kortgeleden een folder hierover uitgegeven. Over hulp met geld, maar ook met advies en activiteiten. Zie daarvoor Rondkomen in Almere. Zaken als lening bij de Kredietbank, Fonds voor Bijzondere Noden, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, aanvulling op kinderopvangtoeslag, etc., worden hierin behandeld.

Tip!
Ook interessant voor handige websites is bladzijde 24 in het overzicht!

Ook via de gemeentesite vind je veel informatie. Zie daarvoor: Rondkomen met een laag inkomen | Gemeente Almere.

Bijzondere bijstand
Wanneer je (onverwachte) kosten hebt die je niet kunt betalen, heb je misschien recht op bijzondere bijstand.

De gemeente beslist hierover. Bijzondere bijstand is een extra geldbedrag voor mensen met een laaginkomen rond bijstandsniveau. Je kunt bijzondere bijstand aanvragen voor o.a.;

Naast de gemeentelijke regelingen zijn er ook nog diverse andere initiatieven om mensen te ondersteunen.

Voor ondersteuning vanuit Fonds Kinderhulp, Jeugdfonds sport & cultuur, Stichting Jarige Job en

Nationaalfonds Kinderhulp, kunt u terecht bij het wijkteam.

Lees op de website van Kinderhulp wat zij voor u kunnen betekenen.

Cadeautje voor de kids?

Voor stichting Sinterklaasbank kunt je je, in 2021 voor het laatst, aanmelden kan al bij wijkteam. Op de website van Stichting de Sinterklaasbank leest u meer informatie over de voorwaarden.

Voor Stichting Pepernoot gaat de aanmelding ook via het Wijkteam, zij gaat dan uiteraard graag met je in gesprek om te kijken of je op andere leefgebieden ondersteuning kunt gebruiken. Meer over Actie Pepernoot – Kinderhulp vind je bovendien op de website van Kinderhulp.

Sporten?

Sportencultuurfonds gaat via de basisschool Almere | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl)

Voedsel?

Wanneer je in financiële nood zit kun je terecht bij de Voedselbank Almere. Aanmelden kan via Aanmelden (vla-almere.nl).

Stichting Buitengewoon Almere helpt gezinnen die het financieel zwaar hebben. Zij biedt noodhulp middels een voedseltas. Nu nog in Almere Buiten en Almere Haven via het wijkteam.

Wanneer je vragen hebt over schuldhulpverlening, schulden en/of andere financiële zaken kun je aanmelden via het webloket van PLANgroep. PLANgroep werkt in opdracht van de gemeente Almere. Maatwerk Ondersteuning Schuld Stabilisatie (MOSS) kun je krijgen via Het team MOSS, wat onderdeel is van De Schoor. Team MOSS werkt nauw samen met PLANgroep. Zie informatie Schulden | Gemeente Almere.

Bovenstaande is zeker geen complete opsomming van het aanbod van wat er allemaal is in Almere. Wanneer er initiatieven zijn die we niet benoemd hebben, maar zeker ook onder de aandacht gebracht moeten worden, zou het fijn zijn wanneer je die aan ons doorgeeft. We kunnen deze initiatieven dan toevoegen aan dit artikel.

Mocht je van een van een van deze diensten gebruik willen maken, neem dan contact op met het wijkteam. Zij helpt je graag bij het doen van aanvragen of bij andere vragen waar je niet zelf uitkomt. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website.

*Bronvermelding: bovenstaande informatie is verzameld via diverse websites van de genoemde organisaties. Waar nodig is toestemming gevraagd voor publicatie.*

Over de auteur

+ berichten

Het mooie van deze krant is dat hij niet alleen gemaakt is voor Stedenwijkers, maar ook door Stedenwijkers. Zo zorgt Petra voor de interviews met lieve, mooie, bijzondere stedenwijkers. Hanna zorgt voor de website en draagt af en toe een stukje bij. WijkwerkerBertyne, laat professionals uit de wijk aan het woord, en houd u op de hoogte van alle activiteiten. De meeste foto’s die u bij de artikelen ziet, zijn gemaakt door Meinke. Ook deelt Meinke haar lekkerste recepten. Kim draagt haar steentje bij op het gebied van natuur in de wijk. De stukken worden geredigeerd door Jane. Ook Jane draagt daarnaast artikelen bij. Patrick is als coach geïnteresseerd in mensen en schrijft daar over. Lynn is onze nieuwste aanwinst en draagt bij als boekenschrijver en -recensent.