Zorg voor en van u

In de zorg is op dit moment veel aan de hand er is sprake van een serieus personeelstekort op allerlei vlakken, er dient gemoderniseerd te worden en – uiteraard – ondervinden we allemaal nog de gevolgen van de coronacrisis.

Personeelstekorten zijn een landelijk probleem, dus dat is niet zomaar op te lossen. De modernisering in de zorg vindt op steeds grotere schaal plaats. Digitale consulten zijn al in gebruik genomen, afspraken maken via en spraakcomputer, we zijn eigenlijk al niet meer anders gewend. De samenwerking tussen het ziekenhuis en de huisartsen wordt ook steeds intensiever en daar waar het probleem opgelost kan worden door de huisarts, zal het ziekenhuis u daar dan ook naar verwijzen. Ook de wijkverpleging ondervindt een grote werkdruk en ga zo maar door.

Het zijn dus vele zaken van knelpunten en vernieuwingen waar de cliënten (lees ook patiënten) mee worden geconfronteerd als ze zich genoodzaakt zien om gebruik te maken van zorg.

Om er zeker van te zijn dat alle vernieuwingen, knelpunten en veranderingen worden bekeken vanuit het oogpunt van de cliënten, heeft Zorggroep Almere een cliëntenraad.  De cliëntenraad ziet er op toe dat de belangen van de cliënten niet uit het oog worden verloren. Van oudsher zijn er al cliëntenraden in de woonzorgcentra, maar vanaf dit jaar is de cliëntenraad ook meer betrokken bij alle ontwikkelingen in de eerstelijnszorg. Dit zijn huisartsen, wijkverpleging, apotheker, fysiotherapeuten, etc.

Zo wordt de cliëntenraad gevraagd om mee te denken over allerlei zaken die direct de cliënt betreffen. Denk daarbij aan de bereikbaarheid van het gezondheidscentrum, de installatie van bijvoorbeeld een medicijnkluis, de (her)inrichting van de diverse gezondheidscentra, de aanpak van de wijkverpleging, telefonische bereikbaarheid, etc. We kunnen dus spreken van een brede aanpak over allerhande zaken.

Om dit belangrijke werk naar behoren te kunnen uitvoeren en de cliënt ook echt een stem te geven, is onze cliëntenraad op zoek naar mensen die hier graag hun steentje willen bijdragen aan goede en goed bereikbare zorg. Heeft u interesse in de gezondheidszorg in het algemeen en wilt u opkomen voor uw mede cliënten (patiënten), aarzel dan niet en meldt u aan. Stuur een e-mail met uw motivatie naar:

ccr@zorggroep-almere.nl

Wij kijken met grote belangstelling uit naar uw reactie.

Over de auteur

+ berichten

Het mooie van deze krant is dat hij niet alleen gemaakt is voor Stedenwijkers, maar ook door Stedenwijkers. Zo zorgt Petra voor de interviews met lieve, mooie, bijzondere stedenwijkers. Hanna zorgt voor de website en draagt af en toe een stukje bij. WijkwerkerBertyne, laat professionals uit de wijk aan het woord, en houd u op de hoogte van alle activiteiten. De meeste foto’s die u bij de artikelen ziet, zijn gemaakt door Meinke. Ook deelt Meinke haar lekkerste recepten. Kim draagt haar steentje bij op het gebied van natuur in de wijk. De stukken worden geredigeerd door Jane. Ook Jane draagt daarnaast artikelen bij. Patrick is als coach geïnteresseerd in mensen en schrijft daar over. Lynn is onze nieuwste aanwinst en draagt bij als boekenschrijver en -recensent.