De Schilderij is een vereniging van enthousiaste kunstschilders die werken in uiteenlopende stijlen en technieken. Gezelligheid vinden we heel belangrijk, maar we zijn er ook om elkaar te inspireren, aan te moedigen en elkaars werk te waarderen en opbouwend te becommentariëren.

Elke woensdagavond en maandagmiddag komen de leden bij elkaar om te werken en over kunst te praten. Ieder werkt naar eigen kunnen en streeft naar een zo goed mogelijk resultaat. Een schildersavond/middag ziet er als volgt uit: rond half acht ’s avonds of één uur ’s middags verzamelen we aan de bar van Buurthuis De Inloop voor een kop thee of koffie en praten we even gezellig bij.

Een half uurtje later gaan we aan de slag.

Over het algemeen werken we individueel maar soms ook gezamenlijk met eenzelfde thema. We hebben geen leraar die ons begeleidt maar kijken zo nu en dan wat iedereen aan het doen is. Tegen het eind bespreken en bekijken we het gemaakte werk. We doen dit op een positieve manier. Door de werkbespreking krijg je een genuanceerde beoordeling over je werk die heel leerzaam kan zijn maar uiteraard bepaal je daarna zelf of je iets doet met de op- of aanmerkingen die je krijgt .

Het is altijd heel leuk om te zien hoe groot de stijlverschillen zijn en ook hoe ieder op zijn eigen manier bezig is. Schilderen in clubverband is niet alleen leerzaam en leidt vaak tot andere inzichten, maar maakt ook, dat je blijft doorgaan met schilderen

Op de clubavonden is er ook ruim tijd voor het uitwisselen van nieuwtjes over kunst en kunstactiviteiten in Nederland en in het bijzonder Almere.

De clubleden exposeren regelmatig zelfstandig en een enkele keer als vereniging zoals bijvoorbeeld in de bibliotheek van Almere-Haven (2006) en het Flevoziekenhuis in Almere-Stad (2007).

Als je wilt komen kijken of andere informatie wilt hebben, kun je mailen of bellen naar De Schilderij.
Klik hier voor de contactgegevens. Tot ziens!

Postadres: Parkhaven 119, 8242 PH Lelystad
Telefoon: 06-44608906
Email: info@de-schilderij.nl
Locatie: Buurthuis de Inloop s’-Hertogenboschplein 8, 1324 WB, Almere.
Tijd: woensdagavond 19.30-22.00 uur / maandagmiddag 13.00-16.00 uur
Contactpersoon Henk Vermij 06-44888551

Door De Redactie

Het mooie van deze krant is dat hij niet alleen gemaakt is voor Stedenwijkers, maar ook door Stedenwijkers. Alle redactieleden wisselen elkaar af met het schrijven van het voorwoord. Kim draagt haar steentje bij als eindredacteur en op het gebied van natuur in de wijk. Hanna zorgt voor de website en deelt haar lekkerste recepten. Patrick is als coach geïnteresseerd in mensen en schrijft daar over. Ook schrijft hij als wijkveteraan over onze wijk.