Wereld Radio Dag 2023

Volgens de Verenigde Naties is radio een krachtig medium. Op mondiaal niveau blijft radio het meest gebruikte medium. Dit unieke vermogen om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, betekent dat radio vorm kan geven aan de diversiteitsbeleving van een samenleving en kan fungeren voor alle stemmen om zich uit te spreken, vertegenwoordigd en gehoord te worden.

Lees meer

Internationale RSI-dag

Sinds 1999 wordt er jaarlijks aandacht gevraagd voor RSI (Repetitive Strain Injury) tijdens de Internationale Dag tegen RSI. Het wordt gehouden op de minst repetitieve dag van de kalender (29 februari). Is het geen schrikkeljaar dan wordt het verplaatst naar 28 februari. Op deze dag wordt aandacht voor preventie en behandeling van RSI gevraagd.

Lees meer