Beste bewoner van Stedenwijk,

Wij van het wijkteam vinden het belangrijk om te weten wat er speelt en leeft onder de bewoners in onze wijk.

Dan kunnen we, op basis van uw behoeften, gerichte acties uitzetten in de wijk. De uitkomsten uit deze enquête zijn alleen voor gebruik van het wijkteam Stedenwijk. U bent ongeveer 5 tot 10 minuten bezig met het invullen van deze lijst.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Namens wijkteam Stedenwijk & Literatuurwijk

Door Kim

Mijn naam is Kim, en ik woon sinds 2013 met heel veel plezier in Stedenwijk samen met mijn man en twee kinderen. Ik werk als paleo-ecoloog bij een archeologisch adviesbureau. Dit betekent dat ik bij opgravingen onderzoek hoe de natuur er in een bepaalde tijd uitzag, of wat mensen aten. Met mijn stukjes in De Stedenwijker hoop ik buurtbewoners te verwonderen over de natuur in onze buurt. Want die is mooi en daar moeten we samen voor zorgen.