Sinds 1999 wordt er jaarlijks aandacht gevraagd voor RSI (Repetitive Strain Injury) tijdens de Internationale Dag tegen RSI. Het wordt gehouden op de minst repetitieve dag van de kalender (29 februari). Is het geen schrikkeljaar dan wordt het verplaatst naar 28 februari. Op deze dag wordt aandacht voor preventie en behandeling van RSI gevraagd.

Wat is RSI

RSI is een verzamelnaam voor allerlei klachten (zoals pijn, tintelingen of onaangenaam verdoofd gevoel) in bovenrug, nek- en schoudergebied, armen, ellebogen, polsen, handen en vingers. Repetitive Strain Injury (RSI) is een verzamelnaam voor allerlei klachten die te maken hebben met het gedurende lange tijd herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, soms kleine en op zich niet inspannend lijkende bewegingen. Met RSI samenhangende aandoeningen zijn onder andere slijmbeursontsteking en peesschedeontsteking.

Ontstaan

RSI bestaat al sinds de middeleeuwen

  • Monniken schreven in de middeleeuwen hele boeken over, vaak staande, in een koude of tochtige omgeving.
  • Rond 1900 werd al een pijnlijke aandoening van marconisten beschreven die langdurig met een morsesleutel moesten werken.
  • Musici, onder anderen pianisten, violisten en slagwerkers die te lang en in een verkrampte houding ingewikkelde stukken oefenen, zonder de juiste ontspanningsoefeningen in acht te nemen.

Heden worden RSI-klachten toegeschreven aan onder meer het gebruik van de computermuis met als gevolg een probleem als de muisarm of het spelen met andere computerapparatuur met als gevolg de Game Boy-duim, of (vanaf circa 2001) de sms-duim. Naast het Intensief gebruik van muis en toetsenbord is er ook een duidelijk hogere kans op dergelijke aandoeningen bij mensen die op het werk meer stress ondervinden en weinig sociale steun hebben op hun werk.

Andere problemen zijn terug te voeren naar bijvoorbeeld het doorschuiven van boodschappen door een caissière, of aandoeningen door het spelen van tennis (tenniselleboog).

Preventie

  • Goede houding. Bij pc-gebruik: achteroverleunen in een hoek van 135° is volgens wetenschappelijk onderzoek het beste voor het menselijk lichaam. Een goede houding wordt mede mogelijk gemaakt door een goede inrichting van de werkplek: bij pc-gebruik valt dan te denken aan de hoogte van het bureaublad, de kijkhoek naar het beeldscherm (bovenkant scherm bij voorkeur op ooghoogte), de instelling van de stoel en goede ondersteuning voor polsen en voeten.
  • Afwisseling van werkzaamheden.
  • Pauzeren neem regelmatig een pauze en strek letterlijk je benen. 
  • Muisgebruik probeer de muis zo vaak mogelijk los te laten. Gebruik zo veel mogelijk het toetsenbord.
  • Oefen de spieren op gezonde wijze.
  • Werkdruk. Zorg dat je zo veel mogelijk je eigen werk kunt indelen (is ook van grote invloed op het voorkomen van burn-out).
  • Speciale hulpmiddelen. Speciale (computer)hulpmiddelen kunnen bovenstaande preventiemaatregelen in de hand werken, zoals balmuis of trackball (gebruiken van duim in plaats van arm om de pijl te bewegen, “gebroken” toetsenbord (minder spanning in armspieren) en bijvoorbeeld het Veyboard (minder inspannend typen in lettergrepen, met beste werklastverdeling over de verschillende vingers).

Behandeling

Ernstige RSI-gerelateerde klachten kunnen tot jarenlange (gedeeltelijke) invaliditeit leiden. Het is dan ook zaak om bij aanhoudende klachten (ook beginnende) in een vroeg stadium contact op te nemen met een (huis)arts. Er is geen medicatie voor, behoudens pijnstillers en ontstekingsremmers, die contraproductief kunnen werken als ze gebruikt worden om de pijn te onderdrukken zonder het gedrag te veranderen.

Wel kan de arts eventueel doorverwijzen naar bijvoorbeeld een oefentherapeut (Cesar of Mensendieck) voor houdingscorrecties of een fysiotherapeut. Onder artsen wordt verschillend gedacht over de effectiviteit van deze aanpak. Uiteindelijk is gedragsverandering bijna altijd onmisbaar voor het herstelproces. Een ergotherapeut kan hierbij behulpzaam zijn.

Voor meer informatie

RSI-Vereniging 

Foto: pixabay.com

Door Jane

Hallo mijn naam is Jane. Sinds mei 2021 heb ik mij aangesloten bij de redactie van onze digitale buurtkrant "de Stedenwijker". Ik woon al 37 jaar met heel veel plezier in Stedenwijk Midden. Veel opbouw, herstel en nieuwbouw meegemaakt in Almere en er valt altijd wat te beleven in Stedenwijk. Ik ben benieuwd en geïnteresseerd in mijn omgeving en ik vind het leuk om op deze manier een bijdrage aan mijn wijk te leveren.