Zaterdag 25 maart hebben de vrijwilligers van de vrienden van het bos en het Collectief Stedenwijk Zuid Groen twee nestgelegenheden gerealiseerd ten behoeve van de kleine marterachtigen; te weten: (in volgorde van grootte) de wezel, hermelijn en bunzing.

Twee grote takkenhopen bevatten ieder een nestgelegenheid van ongeveer 30x30cm. Aan beide zijden is een toegang of uitgang. 

Met 7 vrijwilligers zijn we als eerste begonnen met het op enige verhoging aanbrengen van het nestgedeelte. Dit deel is voorzien van hooi en riet pluimen.  Daarna is de boel bedekt met een soort plafond van takken.

De rest van de werkzaamheden bestond uit het bedekken van het geheel met takken. De hopen hebben een diameter van ongeveer 3 meter. Nu maar afwachten of erin gewoond gaat worden. 

Al met al was het weer een geslaagde middag in de natuur, afgesloten met een kopje thee en een welverdiende koek. 

Jan van Koningsveld

Werkgroep Spanningsveldbos