ALMERE – SMOA, een dynamische organisatie met een rijke historie van maatschappelijke en culturele initiatieven in Almere, richt zich dit jaar met diverse activiteiten op een bijzonder herdenkingsjaar. Het is 150 jaar geleden dat de afschaffing van de slavernij in Suriname en het Caribisch gebied heeft plaatsgevonden. Als stad met het hoogste percentage Nederlandse Surinamers, volgens CBS-gegevens, speelt Almere een cruciale rol in deze herdenking.

Het herdenkingsjaar legt de focus op het trans-Atlantische slavernijverleden en wil op diverse manieren aandacht schenken aan deze gedeelde geschiedenis tot december 2024. Enkele hoogtepunten in de programmering en activiteiten van SMOA zijn; een schoolvoorstelling (Kunstlinie), educatieve programma’s op scholen, de theatervoorstelling ‘Mi na libi suma’ (Kunstlinie), de tentoonstelling ‘Stille Wateren’ (Kunstlinie) en een Stadsdialoog (Kunstlinie).

SMOA roept alle Almeerders en met name Almeerse scholen om deel te nemen aan deze verschillende activiteiten. De activiteiten bieden een waardevolle gelegenheid tot dialoog en reflectie en nodigen iedereen uit om deel te nemen aan het verkennen van ons gezamenlijk verleden en toekomst. Samen streven we naar een beter begrip, verbinding en rechtvaardigheid. Kijk voor het complete programma van SMOA op de website: www.smoa.nl

Voor meer informatie over de activiteiten van SMOA en hoe u kunt deelnemen, kunt u contact opnemen met: Glen Leeuwin, 06-11196302 , website www.smoa.nl

Door De Redactie

Het mooie van deze krant is dat hij niet alleen gemaakt is voor Stedenwijkers, maar ook door Stedenwijkers. Alle redactieleden wisselen elkaar af met het schrijven van het voorwoord. Kim draagt haar steentje bij als eindredacteur en op het gebied van natuur in de wijk. Hanna zorgt voor de website en deelt haar lekkerste recepten. Patrick is als coach geïnteresseerd in mensen en schrijft daar over. Ook schrijft hij als wijkveteraan over onze wijk.