Omdat dit onderwerp mij interesseert, heb ik een gesprek met Lauren Swaen, fysiotherapeut bij Merem Medische Revalidatie. Merem is in Almere gevestigd naast het Flevoziekenhuis. 

Lauren is ruim 7 jaar fysiotherapeut. Vanuit haar stage bij Merem is zij bij Merem gaan werken in 2015. Altijd al had Lauren interesse in de zorg. Een familielid van haar was ergotherapeut dus zo kwam ze al in haar jeugd in aanraking met paramedische vakken. Toen ze van heel dichtbij een revalidatietraject meemaakte wist zij waar haar roeping lag. 

De fysiotherapeutische zorg richt zich op de oorzaken van gezondheidsproblemen en op de gevolgen van ziekten, aandoeningen en syndromen. Het doel is het bevorderen van de gezondheid met betrekking tot het bewegen in relatie tot participatie in de samenleving.

Fysiotherapie in de revalidatie

Lauren legt uit dat fysiotherapie in de revalidatie als doel heeft om iemand weer fit genoeg en met eventuele beperkingen terug in de maatschappij te krijgen. Dat deelnemen aan de maatschappij kan van alles inhouden. Dat kan huishoudelijk zijn, werk gerelateerd, uitstapjes met het gezin of sporten. Ingezoomd op het fysieke in de breedste zin van het woord. Lopen, kracht, coördinatie en balans.  

Lauren is revalidatietherapeut en dat is een heel andere insteek dan de eerstelijns fysiotherapeut.

De patiënten die Lauren ziet hebben vaak complexe problemen. Bijvoorbeeld iemand heeft een beroerte gehad en heeft als gevolg hiervan een verlamming van de arm en pijn aan de schouder.

Dus dan behandel je die klacht in een groter geheel omdat er bij deze diagnose ook andere problemen een belangrijke rol spelen, vertelt Lauren. 

In de revalidatie werk je met een team. Een team dat naast fysiotherapeuten bestaat uit onder andere een revalidatiearts, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, logopedisten en bewegingstherapeuten. 

De fysiotherapie kijkt uit de leer van de anatomie.

Hoe lopen spieren en welke spieren moeten getraind worden om kracht op te bouwen om bijvoorbeeld te kunnen traplopen. Fysiotherapie heeft een overlap met bewegingstherapie. Daar kijken ze hoe een patiënt weer kan sporten met zijn beperking. En als er dan weer gesport wordt, dan helpt de ergotherapeut mee om de patiënt te leren wat zijn grenzen zijn. 

Het revalideren in groepen (bijvoorbeeld in de fitnessruimte) heeft voor veel patiënten ook een positieve uitwerking. Je hebt steun aan elkaar en je kunt elkaar motiveren. Veel patiënten hebben behoefte aan contact met lotgenoten. Het revalidatieteam speelt ook daar een rol in. Zij brengen mensen met elkaar in contact. Ook in de wachtkamer vinden de mooiste gesprekken plaats vertelt Lauren.

Er zijn diverse vormen van fysiotherapie: binnen de fysiotherapie zij er specialismes. Een fysiotherapeut in de neurologie kan weer gespecialiseerd zijn in Parkinson of dementie.

De fysiotherapeuten bij Merem zijn allemaal gespecialiseerd in een deelgebied van de revalidatie, bijvoorbeeld neurologie, orthopedie of chronische pijn.

Lauren is gespecialiseerd in neurologie, maar behandelt ook mensen na een amputatie.

Revalidatie

Gemiddeld bezoeken patiënten tijdens een poliklinische revalidatiebehandeling tweemaal per week Merem. Ze hebben dan verschillende behandelingen. De duur van de revalidatiebehandeling verschilt van patiënt tot patiënt..

In de klinische behandeling is dat nog weer anders. Daar kan een patiënt opgenomen zijn voor bij voordbeeld 2 weken, maar het kan ook zijn dat een patiënt maanden revalideert op klinische basis met 4 tot 5 keer therapie per week. 

In de klinische opname zijn de stappen vaak groot, vertelt Lauren. Iemand kan soms binnen korte tijd van bedlegerig zijn opkrabbelen tot lopen met (of zonder) hulpmiddelen.

In de poliklinische behandeling gaat dat proces weer minder rap, omdat de patiënt die daar behandeld wordt al veel meer zelf kan. Dat mensen in de poliklinische behandeling worden klaargestoomd voor terugkeer in de maatschappij is wel weer een heel mooi gegeven.

Een onderdeel van de patiënt begeleiden naar terugkeer in de maatschappij is bijvoorbeeld ook met de patiënt de stad ingaan en te zorgen dat deze gebruik leert te maken van de roltrap. 

Het centrum van Almere is er een met behoorlijke hellingen, dat is nog een hele uitdaging als je een beperking hebt.  

Ook fietsen naar de supermarkt kan een onderdeel zijn van de revalidatie. Kan de patiënt goed op en afstappen, kan de hij/zij goed fietsen met boodschappentassen? Hoe gaat het met de balans?

Leefstijl

De laatste jaren wordt er ook meer dan vroeger gelet op een gezonde leefstijl. Goed bewegen, gezond eten, matig met alcohol etc. Van belang is dat de patiënt voldoende beweging neemt. Zowel tijdens als na de behandeling. De manier van bewegen is van ondergeschikt belang. Alles is goed, wandelen, fietsen, zwemmen, golfen…. Zolang iemand maar blijft bewegen. Als fysiotherapeut denk je mee en help je door bijvoorbeeld een trainschema te maken. 

Bij Merem zijn er vooral patiënten met CVA, amputatie, chronische pijn, MS, Parkinson en neuromusculaire aandoeningen zoals ALS.  

In de coronacrisis is er kort geprobeerd om ook fysiotherapie online te bieden. Voor de groep patiënten met beperkingen door neurologische aandoeningen waar Lauren mee werkt is dat vrijwel onmogelijk want het oefenen alleen in de huiskamer is onveilig. De patiënten hebben moeite met balans en als er dan geen therapeut in de buurt is om ze fysiek te ondersteunen dan maakt dat de situatie onveilig. Gelukkig konden de fysiotherapeuten overgaan tot veilige behandeling op anderhalve meter binnen de instelling met behulp van bijvoorbeeld een brug met gelijke leggers. 

Het was een mooi gesprek met Lauren. Het is heel mooi om te horen hoeveel kennis zij heeft en met hoeveel passie zij over haar werk praat. Ik ben erg blij met het inkijkje in deze boeiende beroepsgroep. 

Als ik haar vraag naar haar mooiste ervaring de afgelopen jaren dan verzucht ze dat dat er zo veel zijn! Iedere patiënt heeft wel weer iets moois en unieks en ieder behaald doel is mooi op zijn eigen manier.  

Toch is er iets dat Lauren nog even uitlicht: Een aantal jaren was er een patiënt met een CVA en een halfzijdige verlamming. Deze patiënt kon uiteindelijk weer vrij zelfstandig functioneren. Hij kon weer lopen en fietsen en kon van zijn pensioen gaan genieten. De partner van de patiënt was kunstenares. Zij heeft een prachtig kunstwerk gemaakt als dank voor de fantastische behandeling dat nog altijd een mooi plaatsje heeft binnen Merem. 

Voor meer informatie: www.merem.nl

Foto: merem.nl

Door Petra

Sinds januari woon ik in de Stedenwijk in Almere. Ik ben enorm trots dat ik nu inwoner van Almere ben en dan woon ik ook nog in – wat mij betreft – het hart van Almere, Stedenwijk. Ik wil mijn nieuwe buurt graag zo snel mogelijk en zo intens mogelijk leren kennen. Daarom heb ik mij meteen aangesloten bij het team dat deze leuke buurtkrant de Stedenwijker maakt! Op mijn eigen ontdekkingsreis door mijn nieuwe wijk bezoek ik bedrijven in de wijk. Deze maand zijn dat de Buurtmarket en Kapsalon Avesta. Heb jij ook een bedrijf in de wijk en wil je een leuk stukje met foto’s in onze krant? Neem dan contact met ons op!