Op 20 februari is het de Internationale Dag van de Sociale Rechtvaardigheid.

Deze dag is in 2007 in het leven geroepen door de Verenigde Naties om het bewustzijn te vergroten over ongelijkheid, werkloosheid, sociale uitsluiting en armoede. Het doel is om gelijke rechten, gelijke behandeling en gelijke kansen te bevorderen. De VN organiseert op deze dag activiteiten met als doel gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen te bevorderen.

Er wordt aandacht besteed aan de ongelijkheid in de wereld. Gestreefd wordt naar een gelijke behandeling van alle mensen ongeacht ras, geslacht, religie, leeftijd, of cultuur.

Gelijkheid, gelijke kansen en rechten zijn voor veel mensen nog ver te zoeken. Veel hangt af van de plaats waar je geboren wordt, wat je geaardheid is of je religie.

Voor meer informatie als je zelf je steentje wil bijdragen of hulp nodig hebt:

Humanitas Almere: www.humanitasalmere.nl

Stichting Bureau Gelijke Behandeling Flevoland: bureaugelijkebehandeling.nl

 Foto: van Arek Socha via pixabay.com

Door Jane

Hallo mijn naam is Jane. Sinds mei 2021 heb ik mij aangesloten bij de redactie van onze digitale buurtkrant "de Stedenwijker". Ik woon al 37 jaar met heel veel plezier in Stedenwijk Midden. Veel opbouw, herstel en nieuwbouw meegemaakt in Almere en er valt altijd wat te beleven in Stedenwijk. Ik ben benieuwd en geïnteresseerd in mijn omgeving en ik vind het leuk om op deze manier een bijdrage aan mijn wijk te leveren.