Tijdens schoolweken is er de Champions Playground, georganiseerd door Talent In Opleiding (TIO) en De Schoor. Naast sportbuurtwerkers zijn wij als jongerenwerkers op donderdag en vrijdag te vinden voor sport- en spelactiviteiten op het Clarence Seedorf Playground. Verder doen wij 1-op-1 begeleiding/ ondersteuning op afspraak, voor (hulp)vragen en als vertrouwenspersoon. Dit kan voor max. 4 jongeren per keer. Jongeren kunnen ook met eigen initiatieven komen. Samen bespreken we die en gaan we na wat er mogelijks is aan activiteiten/ projecten. Op afspraak kunnen max. 4 jongeren ook doordeweeks aan inloopactiviteiten meedoen. Jongeren kunnen bijvoorbeeld koken, FIFA spelen op de Playstation, overige sport- en spelactiviteiten.

Voor meer informatie zie: www.jongerenwerkalmere.nl  > Jongerencentra > Stedenpunt

De jongerenwerkers

Krish Oedietram
Ik ben sinds april 2011 werkzaam als accommodatiegebonden jongerenwerker bij De Schoor. Sinds oktober 2016 is dit in Stedenwijk. Samen met mijn collega’s van het kinder- en jongerenwerk en andere professionals zorgen we voor een veilige omgeving zodat jongeren vanuit hun leefwereld zich verder kunnen ontwikkelen.

Karim El Hamdioui
Mijn naam is Karim El Hamdioui. Ik ben sinds 2017 werkzaam voor De Schoor als ambulant jongerenwerker in de wijken Stedenwijk & Staatsliedenwijk. Samen met mijn collega Krish ben ik er voor de doelgroep 10 tot en met 27 jaar. Als ambulant jongerenwerker bied ik perspectief aan de jongeren. Door bijvoorbeeld op hun verzoek informatie en advies te geven, jongeren te activeren oplossingen te vinden voor hun eigen problemen en ze, indien nodig, door te leiden naar specialistische hulp.

Tot 11 juli 2021 kunnen bewoners in Stedenwijk, die financieel een moeilijke periode doormaken en geen geld hebben, een gratis maaltijdpakket krijgen.

U kunt een maaltijdpakket aanvragen via:
Karim El Hamdioui, 0643506928 / kelhamdioui@deschoor.nl

Om in aanmerking te komen hebben wij persoonlijke gegevens nodig, zoals naam en adres. Uiteraard gaan wij hier vertrouwelijk mee om.

De Foodexpress Almere is een initiatief van het Dynamisch Jongerenwerk van De Schoor in samenwerking met gemeente Almere. Het project is mede mogelijk dankzij een subsidie in het kader van de Maatschappelijke diensttijd van Zonmw.

Door De Redactie

Het mooie van deze krant is dat hij niet alleen gemaakt is voor Stedenwijkers, maar ook door Stedenwijkers. Alle redactieleden wisselen elkaar af met het schrijven van het voorwoord. Kim draagt haar steentje bij als eindredacteur en op het gebied van natuur in de wijk. Hanna zorgt voor de website en deelt haar lekkerste recepten. Patrick is als coach geïnteresseerd in mensen en schrijft daar over. Ook schrijft hij als wijkveteraan over onze wijk.