Het Schakelteam heeft al een aantal keer contact gehad met een dame, omdat ze zich terecht zorgen maakte over het verwarde gedrag van een vriendin (buurtgenoot).
Ze wist dat haar vriendin onder behandeling is en medicijnen slikt, maar deze dame zag en voelde dat het slechter ging met haar vriendin en vroeg zich tevens af of de medicijnen wel werden geslikt. Ook een andere buurtgenoot heeft  al eens melding gemaakt over het opvallende gedrag van deze verwarde medemens.
De vriendin van de dame laat geen vreemden binnen, het is een rommel in huis en vanwege het recente overlijden van haar echtgenoot zijn er ook financiële uitdagingen.
Ik heb eerst contact met het wijkteam gezocht, om te kijken of mevrouw daar al bekend was. En ja hoor, er was sprake van begeleiding voor deze mevrouw. Op korte termijn zou een gesprek plaatsvinden over de verlenging van deze begeleiding. Het wijkteam heeft daarop besloten dit gesprek meteen op te pakken zodat ze een gegronde reden hadden om contact met mevrouw te zoeken en op huisbezoek te gaan.
Vanuit het wijkteam is naar mij teruggekoppeld dat ze goed met mevrouw hebben kunnen praten en dat er een nieuw plan van aanpak is gemaakt. De dame die zich zorgen maakte heeft mij in deze periode twee keer gebeld om haar hart te luchten en aan te geven dat ze zag dat het beter ging met haar vriendin. Het Schakelteam kan laagdrempelig ingaan op signalen van buurtgenoten, waardoor ook mensen die zelf niet actief zoeken naar ondersteuning als het minder gaat, in beeld komen. 

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Kijk voor meer informatie op onze website en neem contact op met één van onze medewerkers! www.schakelteam-almere.nl