De Groene Buren – Tegel eruit, plant erin.

De Vorige keer trof ik ze al op De Breukelenbrug en vandaag ga ik bij ze langs in De Veldhoek aan de Deurnestraat in Stedenwijk Zuid.
De groene Buren!
De Groene Buren is een plaatselijke organisatie die inwoners stimuleert hun omgeving klimaatbestendig te maken en de biodiversiteit te versterken.
In Almere is meer dan 75 procent van de tuinen met tegels of stenen bedekt. Dus vergroening is hard nodig!
Door tuinen groener te maken help je hittestress en wateroverlast tegen te gaan.

Sacha de Ruiter is de oprichter van De Groene Buren. Ze wilde onderwerpen als klimaatadaptatie, biodiversiteit en duurzaamheid concreet maken voor mensen. Ze vertaalde deze thema’s naar iets behapbaars. Namelijk de eigen tuin. In mei 2020 met het project gestart. De gemeente hielp financieel mee en droeg bij door het project in de publiciteit te brengen. Sascha vond de eerste ‘Groene Buren’ in haar eigen netwerk in Almere. Daarna meldden zich meer bewoners aan.

Iedereen kan een Groene Buur worden. Je kunt contact opnemen met de organisate. Als Groene Buur krijg een startpakket met onder meer een jas met het logo van het project en een tuinpaal met de tekst ‘Ik ben Groene Buur’. Daarmee ben je als Groene Buur zichtbaar voor de buurt. De Groene Buren hebben ook onderling contact, zodat ze elkaar kunnen helpen, bijvoorbeeld door tips uit te wisselen of gereedschap uit te lenen.

Tegel eruit plant erin is geïnitieerd vanuit De Groene Buren en er wordt gebruik gemaakt van de ruimte van Collectief Stedenwijk Zuid Groen.

Het idee is enorm leuk. Je komt als buurtbewoner naar de locatie waar deze actie wordt georganiseerd en je neemt een tegel mee uit je tuin. De tegel lever je in en je mag een prachtig plantje uitzoeken.

Op locatie tref ik maar liefst 3 Groene Buren:

Anne Kuipers, Wanda van Koningsveld en Odette Breijinck.

We hebben een leuk en boeiend gesprek over vergroening en het belang ervan en ook over de initiatieven waar deze dames aan bijdragen.

Voor meer info: Facebook: Groene Buur Netwerk

Het Groene Hart

Anne Kuipers woont aan De Breukelen Gracht Daar hebben ze een eigen buurtvereniging. Deze buurtvereniging noemt zich Het Groene Hart. Het behelst de straten vanaf de Amersfoortweg tot aan de Rotterdamweg en tot aan de busbaan.

Een aantal jaar geleden had de gemeente het plan dat er niet een hele grote buurtcommissie voor heel Stedenwijk moest zijn maar allerlei kleine commissietjes. Je had destijds het Arnhemplein en het Groene Hart en ook in Stedenwijk Midden had je een actieve groep. Al die commissies wilden in eerste instantie samenwerken, maar de opvattingen over wat te doen en hoe vorm te geven aan hun commissie bleek zo van elkaar te verschillen dat er van samenwerking niet veel kwam. Nu zijn deze commissies grotendeels verdwenen.

Anne vertelt hoe het werkt met haar buurtvereniging. Wanneer er een plan is, wordt het voorgesteld in het netwerk en wanneer er bij minimaal 10 mensen animo is, gaat de commissie aan de slag met het plan. Allerlei zaken regelen, financiën regelen bij de Gemeente die allerlei potjes hebben voor goede (groen)initiatieven. Gaandeweg sluiten zich dan vaak nog meer mensen aan en zo wordt een project vaak met veel succes afgerond en onderhouden.

Het Groene Hart heeft al aardig wat projecten die zijn opgericht in het verleden en nog steeds met regelmaat terugkeren en goed onderhouden worden. Zo maken zij 2 x per jaar de buurt schoon met een groep vrijwilligers, ze hebben het tulpenproject langs de gracht, de bloembakken aan de lantaarnpalen en het lichtjes feest waarbij ze hun buurt zo veel mogelijk proberen te verlichten in de donkere winter maanden.

Je mag Anne Kuipers altijd benaderen voor vragen over De Groene Buren.

Haar contactgegeven:

Bart en Anne

Breukelengracht 17

Anne.kuipers23@gmail.com

Collectief Stedenwijk Zuid Groen

Wanda en Odette zijn beide ook actief binnen Collectief Stedenwijk Zuid Groen.

Dit is een initiatief van vrijwilligers dat staat voor een groene, schone en sociale wijk.

Het collectief organiseert veel opknap en onderhoudacties.

Zo is er onder andere de zwerfvuilestafette. Dit is een Estafette met een een zwerfvuilkarretje. Iedere vrijwilliger adopteert een straat en verzamelt al het zwerfvuil in het karretje. Daarna wordt het karretje doorgegeven aan de volgende vrijwilliger met de volgende straat. Het is een estafette, omdat om de zoveel weken het karretje weer bij de eerste vrijwilliger in het rijtje terug komt en er een nieuwe ronde aanbreekt.

Dan is er ook nog de zwerfkeienactie. Men verzamelt met zoveel mogelijk mensen stenen die in de wijk zwerven. Men brengt ze naar een bepaald punt. De gemeente haalt de stenen dan dezelfde dag nog op, zodat ze daadwerkelijk snel uit de leefomgeving verwijderd zijn.

Ook het onderhoud van Het Spanningsveldbos is een taak die het collectief op zich genomen heeft. Ze maken onder meer de paden goed begaanbaar. Bestrijden de berenklauw en er wordt een kabouterroute opgezet.… Ook hier is het contact met de gemeente zeer goed. De gemeente komt op verzoek stukken bos vrezen wanneer dit niet met de hand te bewerken valt.

26 juni a.s. is er in Stedenwijk Zuid het project De Paden Op De Stegen In waarbij er in de stegen tussen de tuinen aandacht wordt besteed aan het zwerfvuil. Alle buurtbewoners worden opgeroepen om die dag op te komen helpen met het rapen van zwerfvuil. Aan het eind van de actie, diezelfde dag, wordt het vuil dan ook opgehaald door de gemeente.

Meer Informatie vind je op Facebook: collectief Stedenwijk Zuid Groen

Wauw wat een mooie, belangrijke initiatieven worden er toch genomen!

Door Petra

Sinds januari woon ik in de Stedenwijk in Almere. Ik ben enorm trots dat ik nu inwoner van Almere ben en dan woon ik ook nog in – wat mij betreft – het hart van Almere, Stedenwijk. Ik wil mijn nieuwe buurt graag zo snel mogelijk en zo intens mogelijk leren kennen. Daarom heb ik mij meteen aangesloten bij het team dat deze leuke buurtkrant de Stedenwijker maakt! Op mijn eigen ontdekkingsreis door mijn nieuwe wijk bezoek ik bedrijven in de wijk. Deze maand zijn dat de Buurtmarket en Kapsalon Avesta. Heb jij ook een bedrijf in de wijk en wil je een leuk stukje met foto’s in onze krant? Neem dan contact met ons op!