Heeft u ze al gezien? De mooie muurschilderingen op de boulevardflats. Ze zijn gemaakt door graffitikunstenaar Joost Zwanenburg. De diersoorten die zijn afgebeeld komen voor in en rond Almere en zijn deels gemaakt aan de hand van foto’s  die de bewoners van de boulevardflats zelf hebben gemaakt. Ik vind het een prachtig initiatief, de buurt wordt er zeker door opgefleurd. Daarbij vind ik de dieren prachtig geschilderd.

Mijn biologenhart wil natuurlijk meteen weten welke soorten er zijn afgebeeld en wat deze soorten betekenen voor het Almeerse ecosysteem. Dus ik heb me er een beetje in verdiept. Op de noordgevel aan de Hengelostraat staan rechts twee vliegende grauwe ganzen afgebeeld. Daarvan hebben we afgelopen lente genoeg kleine pluizige bolletjes zien rondlopen langs het weerwater, ze hebben zich goed voortgeplant dit jaar. Aan de linkerkant ziet u twee blauwborsten en een prachtige ijsvogel. Ijsvogels zie je meestal als een blauwe flits over het water schieten. Ze vangen vissen, kikkers en waterinsecten.

Bij de ingang aan de kant van het weerwater staat rechts een zwaan afgebeeld en links een mannetje van de wilde eend en een smient. Het weerwater is natuurlijk een prachtige broedplaats voor al deze watervogels. Als u onder de doorgang van het Raaltepad doorloopt of fietst, ziet u aan de rechterkant (als u vanaf het weerwater komt) eerst een grote bonte specht, daarnaast de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen, een grote zilverreiger, een grauwe kiekendief, een meeuw (de soort kan ik niet onderscheiden), en een fuut. Aan de linkerkant komt u langs een boerenzwaluw, een vos, een roodborstje, nog een wilde eend, een boomklever en een baardman.

Deze soorten zijn natuurlijk nog maar een fractie van de diersoorten die in Almere voorkomen. Ik denk dat de aalscholvers, lepelaars en gierzwaluwen ook wel een plekje op de muur verdienen, er zijn nog zat muren over. En wat dacht u van de vleermuizen. Ik zie ze rond schemertijd altijd langs mijn balkon fladderen. En dan de plantensoorten? Als ik over het Arnhemplein loop zie ik tal van verschillende bloemen en grassen, de welbekende madeliefjes, boterbloemen, ereprijs. Onze mooie kastanjes en de esdoorns die in de herfst altijd zo prachtig vuurrood kleuren. De berm langs het weerwater staat vol met korenbloemen en klaprozen. Het is een waar kleurenfestijn. Maar wat is eigenlijk het belang van al deze soorten in de wijk?

Al deze bloemen trekken insecten aan, zoals vlinders en bijen. Die insecten zorgen voor bestuiving, zodat de planten kunnen voortbestaan, maar zijn ook voedsel voor veel vogelsoorten en vleermuizen. Het mooie is dat de vogels en vleermuizen er zo voor zorgen dat we niet te veel insecten krijgen. Vossen eten grote insecten en kleine zoogdieren en vogels, maar ook bessen. U ziet dat de soorten allemaal van elkaar afhankelijk zijn en elkaar in balans houden. Het is een lange keten waar elke soort zijn eigen rol heeft. Elke soort is belangrijk, als er een uitvalt, stort de keten in. Hoe hoger de biodiversiteit is, dus hoe meer soorten er zijn, hoe gezonder het ecosysteem. En wij mensen staan hier niet buiten, we zijn er onderdeel van.

Dus laten we met z’n allen zorgen dat het ecosysteem in Stedenwijk gezond blijft. Laten we zorgen voor veel groen, veel bloemen, veel insecten en veel zoogdieren. Dit zorg niet alleen voor een gezond ecosysteem, maar ook voor een prettige leefomgeving. Laten we Stedenwijk schoon en gezond houden, zodat we hier met z’n allen nog heel lang, heel fijn kunnen wonen.

Door Kim

Mijn naam is Kim, en ik woon sinds 2013 met heel veel plezier in Stedenwijk samen met mijn man en twee kinderen. Ik werk als paleo-ecoloog bij een archeologisch adviesbureau. Dit betekent dat ik bij opgravingen onderzoek hoe de natuur er in een bepaalde tijd uitzag, of wat mensen aten. Met mijn stukjes in De Stedenwijker hoop ik buurtbewoners te verwonderen over de natuur in onze buurt. Want die is mooi en daar moeten we samen voor zorgen.