Wie kent dit feest niet! In Amerika wordt het gevierd op een soortgelijke manier als wij 11 november vieren. Alleen vieren de Amerikanen het groots! Met Halloween komen de doden terug om voor één avond, samen met ons, op Aarde rond te lopen.

Heksen en tovenaars hebben die avond, vrij spel en kunnen zich, zonder ontmaskerd te worden, onder ons begeven. Huizen worden versierd en soms zelfs omgebouwd tot echte spookhuizen. Kinderen gaan massaal verkleed de straat op en langs deuren om, met de kreet “Trick or treat”, zoveel mogelijk snoep te verzamelen. Er worden feesten georganiseerd die allemaal in het teken van griezelen staan. Skeletten, enge maskers en natuurlijk the Jack-o-lantern, de pompoen met de creepy grijns zijn niet weg te denken bij het vieren van Halloween.

In 1978 verscheen de film Halloween, over de gemaskerde moordenaar Michael Myers die op de avond van 31 oktober zoveel mogelijk slachtoffers probeert te maken. Deze serie heeft inmiddels twaalf delen en het dertiende deel is onderweg. Maar dit is zeker niet de enige film over dit feest want Halloween blijft tot onze verbeelding spreken.

Het is daarom ook het perfecte onderwerp van enge verhalen. De meeste zijn Urban Legends, iets wat wij volksvertellingen of Broodje Aap verhalen noemen en dus niet echt gebeurd. Verhalen over amateur spookhuizen waarin echte lijken lagen en over buurtbewoners die dachten dat het lichaam, dat aan een boom in de tuin van de buurman bungelde, decoratie was en waar later bleek dat die buurman juist die avond had gekozen om een eind aan z’n leven te maken.

En natuurlijk blijft ook elke keer weer de vraag of het snoep dat word uitgedeeld, niet in handen is geweest van een psychopaat die het op kinderen heeft voorzien.

Ja… Halloween is eng.

In oorsprong heet Halloween niet zo heel veel te maken met het feest dat we nu kennen. De naam “Halloween” is afgeleid van Hallow-e’en, oftewel All Hallows Eve (Allerheiligenavond), de avond voor Allerheiligen op 1 november.

In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond. De oogst was dan binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar en dus was er even tijd voor een vrije dag. Er is niets dat er op wijst dat het in oorsprong op dezelfde manier gevierd werd als nu het geval is.

Misschien is het feest ontstaan door een combinatie van het Keltische nieuwjaar en het Mexicaanse Dia de Muertos, wat dag van de doden betekend en op 1 en 2 november gevierd wordt. Men gelooft dat de zielen van kinderen op 1 november terugkeren naar de aarde, en die van volwassenen op 2 november. Gedurende het hele jaar bereidt men zich voor op het festival, men verzamelt goederen die men aan de doden zal offeren.

Of het rooms-katholieke “Allerzielen” dat op 2 november gevierd word en waarop de overledenen worden herdacht en er speciaal wordt gebeden voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn, maar in het vagevuur.

Wie zal het zeggen.

Er wordt al een aantal jaar geprobeerd om Halloween naar Nederland te brengen maar het lijkt niet aan te slaan. Vaak wordt het gezien als nog een commercieel feest, dat door bedrijven kan worden gebruikt om nog meer geld aan de consument te verdienen. Maar zelfs als dat zo is, wordt het feest er op zich er natuurlijk niet minder leuk door.

Aan de andere kant hebben wij ons eigen feest met in plaats van “trick or treat” gezellige zelfgemaakte lampionnen en leuke liedjes. Misschien is het juist leuk om dat feestje een nieuwe boost te geven. Want persoonlijk heb ik hele leuke herinneringen aan onze eigen 11 november.

Foto: van 3D Animation Company via Pixabay