Net als mijn directe collega Ania, ben ik vanuit het wijkteam Stedenwijk/Literatuurwijk werkzaam als MEE consulent en ben ik er met name voor de ondersteuning van bewoners met een hulpvraag, waarbij er sprake is van een beperking, hetzij verstandelijk, lichamelijk dan wel psychisch, of psycho-sociaal.

Mijn specifieke aandachtsgebied daarbij is bewoners waarbij er sprake is van een vorm van autisme. Vanuit MEE vervul ik ook een rol als coördinator van het Autisme Netwerk Almere, een kennis- en signaleringsnetwerk van professionals die allen belangenbehartigers zijn van de doelgroep autisme.

Daarnaast ben ik als procesbegeleider werkzaam vanuit een nieuw project in Stedenwijk “Samen Sterker in de Wijk” voor bewoners met name met specifieke ggz-problematiek.

Het doel hiervan is om te komen tot een beter aansluitende hulpverlening, in samenwerking met netwerkpartners, waarbij de bewoner steeds het uitgangspunt is.“Wat wil ik, wat kan ik en wie kan mij daarbij helpen.”

Dit wordt vastgelegd in een gezamenlijk plan dat eigendom is van de hulpvrager, waarbij iedereen die betrokken is inzicht heeft in wie wat doet en wie welke rol heeft, zodat er een goede steunkring om de bewoner wordt gerealiseerd om hem of haar verder te helpen met de hulpvraag die er ligt.

Voor vragen ben ik bereikbaar op: 06-20446719 of via de mail: b.vaneekeren@meeijsseloevers.nl

Bert van Eekeren

Door De Redactie

Het mooie van deze krant is dat hij niet alleen gemaakt is voor Stedenwijkers, maar ook door Stedenwijkers. Alle redactieleden wisselen elkaar af met het schrijven van het voorwoord. Kim draagt haar steentje bij als eindredacteur en op het gebied van natuur in de wijk. Hanna zorgt voor de website en deelt haar lekkerste recepten. Patrick is als coach geïnteresseerd in mensen en schrijft daar over. Ook schrijft hij als wijkveteraan over onze wijk.