Wachten

Ik werd laatst (met toestemming van betrokkene) gebeld door een buurtbewoner, ze maakte zich zorgen over een buurtgenoot. Na een gesprek met desbetreffende persoon bleek er specifieke zorg nodig te zijn. We hebben kunnen schakelen met het Sociaal Stedelijk Team van de gemeente en zijn samen op bezoek geweest. We zijn met mevrouw tot een passende oplossing gekomen in het gesprek en hebben dus kunnen doorschakelen naar de zorg die nodig is. Helaas is er vaak een wachtlijst voor de benodigde zorg. Daarom is afgesproken dat ik regelmatig contact houd met de buurtbewoonster om de wachttijd te overbruggen en te voorkomen dat de problemen zich nog meer opstapelen. Dit gaf mevrouw rust. 

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Kijk voor meer informatie op onze website en neem contact op met één van onze medewerkers! www.schakelteam-almere.nl

Schakelteam Almere

Door De Redactie

Het mooie van deze krant is dat hij niet alleen gemaakt is voor Stedenwijkers, maar ook door Stedenwijkers. Alle redactieleden wisselen elkaar af met het schrijven van het voorwoord. Kim draagt haar steentje bij als eindredacteur en op het gebied van natuur in de wijk. Hanna zorgt voor de website en deelt haar lekkerste recepten. Patrick is als coach geïnteresseerd in mensen en schrijft daar over. Ook schrijft hij als wijkveteraan over onze wijk.