Roodwangschildpad die uit het water klimt

Al sinds een jaar of 10 leeft er in het Weerwater een kolonie schildpadden. Het gaat hier om de lettersierschildpad, waarvan verschillende ondersoorten bestaan. Van nature komen er in Nederland geen zoetwaterschildpadden voor. Het zijn exotische dieren die door hun eigenaren zijn achtergelaten, of die wellicht zijn ontsnapt. Het Nederlandse klimaat is eigenlijk te koud voor de dieren. Ze kunnen zich dan ook niet voortplanten. Hoewel elders in Nederland eileg van lettersierschildpadden wel is waargenomen, komen de eieren niet uit. De periode van voldoende warmte is daarvoor niet lang genoeg geweest. Uitgezette exemplaren kunnen wel lange tijd overleven. Met een opwarmend klimaat is het dus niet ondenkbaar dat de schildpadden zich in de toekomst wel kunnen voortplanten.

Uiterlijk en leefwijze

Van de lettersierschildpad bestaan drie ondersoorten: de roodwangschildpad, de geelwangschildpad en de geelbuikschildpad. De ondersoorten verschillen voornamelijk in de kleur en het patroon van de tekening op hun kop. Het koepelvormige schild kan een lengte van 30 centimeter bereiken, waarbij de vrouwtjes aanzienlijk groter zijn dan de mannetjes. Jonge dieren hebben een helder groen schild. Bij de volwassen dieren is het schild eerder donkergroen tot donkergrijs of bruin. Ze voeden zich met insecten, kleine gewervelde dieren, zoals amfibieën, en waterplanten. Bij mooi weer komen ze uit het water om te zonnen.

Verbod

De van oorsprong Noord-Amerikaanse soort werd vanaf de jaren 70 met miljoenen exemplaren geëxporteerd, waardoor de soort nu over de hele wereld in de natuur voorkomt. Sinds 2016 staat de lettersierschildpad, en alle ondersoorten, op de Europese lijst van invasieve exoten. Dit betekent dat het bezit, de handel, kweek, transport en import van de soort binnen Europa verboden is. Ondanks dit verbod worden er bij Almere Jungle nog steeds schildpadden gedumpt, en er kan worden aangenomen dat deze dus ook nog steeds in de natuur achtergelaten worden. 

Bedreiging

Hoewel het natuurlijk een leuk idee is dat zo’n exotische soort in ons Weerwatertje voorkomt, is het geen wenselijke situatie. Nu is de populatie nog klein en zonder voortplanting zal ze geen stand houden. Maar als de soort zich wel gaat voortplanten, en de populatie gaat groeien, kan ze zonder natuurlijke vijanden een bedreiging gaan vormen voor onze inheemse natuur. Kijk bijvoorbeeld naar de huidige situatie met de reuzenberenklauw. Wat begon als een leuke sierplant, is uitgelopen op een enorme overlast en bedreiging van onze biodiversiteit. Dus lieve Stedenwijkers, neem geen schildpad als huisdier. Het is voor het dier zelf niet leuk, die hoort thuis in de vrije natuur van Noord-Amerika. Daarbij kan het een bedreiging gaan vormen voor de inheemse soorten die wel in het Weerwater thuishoren. En ook die moeten beschermd worden.

Foto van: www.pixabay.com

Door Kim

Mijn naam is Kim, en ik woon sinds 2013 met heel veel plezier in Stedenwijk samen met mijn man en twee kinderen. Ik werk als paleo-ecoloog bij een archeologisch adviesbureau. Dit betekent dat ik bij opgravingen onderzoek hoe de natuur er in een bepaalde tijd uitzag, of wat mensen aten. Met mijn stukjes in De Stedenwijker hoop ik buurtbewoners te verwonderen over de natuur in onze buurt. Want die is mooi en daar moeten we samen voor zorgen.