De jaarlijkse Flevo Campus essaybundel over het stedelijk voedselsysteem van de toekomst is af. Ook dit jaar staan er weer negen essays klaar onder de titel Oestersalons, bakeljauwbitterballen en donutzaken. Op vrijdag 7 juli wordt de bundel feestelijk gepresenteerd, tijdens een inhoudelijk programma waar onder andere de Almeerse wethouder Jesse Luijendijk aanwezig zal zijn.

Hoe en wat mensen eten wordt in sterke mate bepaald door hun gewoonten en tradities. Die zijn cultuurgebonden, maar worden ook beïnvloed door de woonomgeving van die mensen. Nu de meerderheid van de wereldbevolking in steden woont, moeten we dus kijken naar stadsculturen als we willen begrijpen hoe mensen eten. Flevo Campus onderzoekt in deze essaybundel de relatie tussen voedsel, de stad en de stedeling. In negen essays behandelen vooraanstaande journalisten, wetenschappers, denkers en kunstenaars uiteenlopende onderwerpen.

De essayisten die hebben bijgedragen zijn achtereenvolgens:

· Sebastiaan Aalst, eigenaar campagnebureau Food Cabinet

· Peter Scholliers, oud-hoogleraar geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel

· Lenno Munnikes, programmadirecteur Flevo Campus

· Jonneke de Zeeuw, foodblogger, bekend van het platform Mooncake.nl

· Annia Ciezadlo, Amerikaanse freelance journalist

· Max Wastiaux, visserijgeograaf

· Vera Hoveling, schrijver en kunstenaar

· Maura Doorenbosch, student

· Freek Wallagh, nachtburgemeester Amsterdam

Lees hierover mee op de website. De lancering van de bundel is vrij toegankelijk voor eenieder die zich aanmeldt via deze link. Tijdens het evenement zal, aan de hand van verschillende essays, het stedelijk voedselsysteem van de toekomst besproken worden.

Flevo Campus is een kennisinstituut in Almere dat zich over deze thematiek buigt: hoe kan de voedselvoorziening en -consumptie in steden in de toekomst duurzamer, gezonder en leiden tot gelukkigere burgers? Nu meer dan de helft van de wereldbevolking in steden woont, is de kloof tussen voedselproductie en -consumptie nooit groter geweest. Tegelijkertijd zorgt de stedelijke voedselvoorziening voor grote ecologische en maatschappelijke crises. De campus, die bij Almere op het voormalig Floriadeterrein in volle ontwikkeling is, omvat onder andere

Aeres Hogeschool Almere, waar op opleidingen als de master Food Systems Innovation onderzoekers en studenten zich in deze onderwerpen verdiepen.

Oestersalons, bakeljauwbitterballen en donutzaken (ISBN: 9789461645869; 160p.) werd samengesteld door Janno Lanjouw, geredigeerd en deels vertaald door Nico Groen in opdracht van Flevo Campus en uitgegeven bij Van Gennep. Het is binnenkort verkrijgbaar voor € 14,99.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Door De Redactie

Het mooie van deze krant is dat hij niet alleen gemaakt is voor Stedenwijkers, maar ook door Stedenwijkers. Alle redactieleden wisselen elkaar af met het schrijven van het voorwoord. Kim draagt haar steentje bij als eindredacteur en op het gebied van natuur in de wijk. Hanna zorgt voor de website en deelt haar lekkerste recepten. Patrick is als coach geïnteresseerd in mensen en schrijft daar over. Ook schrijft hij als wijkveteraan over onze wijk.