In een nieuw, speciaal voor Aeres Hogeschool en Flevo Campus geschreven essay, onderzoekt de Britse auteur Carolyn Steel hoe de mensheid een tijd van ongekende ecologische een maatschappelijke gevaren door kan komen. Het antwoord vindt ze in voedsel. En: met een hoofdrol voor Nederland.

De Britse auteur Carolyn Steel werd bekend met haar boek Hungry City (2009; vertaald als De hongerige stad). Steel, van origine architect, laat in dat boek overtuigend zien dat steden zijn opgetrokken rond de noodzaak om hun inwoners te voeden. In haar recente magnum opus Sitopia (2021; vertaald als Wat gaan we eten?) onderzoekt Steel hoe voedsel de mensheid laat zien hoe ze moet leven. Een gedachte die zij in het in opdracht van Flevo Campus en Aeres Hogeschool geschreven essay verder uitwerkt.

De zelfvoorzienende stad

Flevo Campus is een kennisinstituut dat zich precies over deze thematiek buigt: hoe kan de voedselvoorziening en -consumptie in steden in de toekomst duurzamer, gezonder en leiden tot gelukkigere burgers? Nu meer dan de helft van de wereldbevolking in steden woont, is de kloof tussen voedselproductie en -consumptie nooit groter geweest. Tegelijkertijd zorgt de stedelijke voedselvoorziening voor grote ecologische en maatschappelijke crises. De campus, die bij Almere op het voormalig Floriadeterrein in volle ontwikkeling is, omvat onder andere Aeres Hogeschool Almere, waar op opleidingen als de master Food Systems Innovation
onderzoekers en studenten zich in deze onderwerpen verdiepen. Het is hier dat Carolyn Steel de afgelopen jaren betrokken is geweest als onderzoeksfellow.

In Steels speciaal voor Flevo Campus en Aeres geschreven essay Sitopie (een samentrekking van sitos (oud-Grieks voor ‘voedsel’) en topos (‘plek’) gaat de auteur in op de vraag hoe de stad in de toekomst de ideale plek kan zijn om te eten. Bijzondere stadsprojecten, waaronder de ontwikkeling van stadslandbouwwijk Oosterwold bij Almere worden erin kritisch tegen het licht gehouden.

Over de publicatie

Sitopie (ISBN: 9789461645760; 120p.) werd vertaald door Nico Groen en in opdracht van
Flevo Campus en Aeres Hogeschool uitgegeven bij Van Gennep. Het is vanaf nu verkrijgbaar
voor € 9,99.


Flevo Campus is het kennisinstituut dat wetenschap, onderwijs, ondernemerschap en beleid aan elkaar koppelt en steden in Flevoland, Nederland, Europa en de wereld op een betere manier van voedsel helpt voorzien.
www.flevocampus.nl


Door De Redactie

Het mooie van deze krant is dat hij niet alleen gemaakt is voor Stedenwijkers, maar ook door Stedenwijkers. Alle redactieleden wisselen elkaar af met het schrijven van het voorwoord. Kim draagt haar steentje bij als eindredacteur en op het gebied van natuur in de wijk. Hanna zorgt voor de website en deelt haar lekkerste recepten. Patrick is als coach geïnteresseerd in mensen en schrijft daar over. Ook schrijft hij als wijkveteraan over onze wijk.